Search
Close this search box.

MŪSU PAKALPOJUMI

Medicīniskās komisijas un izziņas

Veselības pārbaudes autovadītāju medicīniskās uzziņas iegūšanai (iekļauti psihiatra, narkologa slēdzieni)50,00€
Veselības pārbaudes ieroču medicīniskās uzziņas iegūšanai (iekļauti psihiatra, narkologa slēdzieni)50,00€
Narkologa atzinums gadījumos, kad likumdošana prasa to esamību15,00€
Psihiatra atzinums gadījumos, kad likumdošana prasa to esamību15,00€
Pirmstermiņa veselības pārbaudes 95,00€

Medicīniskās izziņas transporta līdzekļu vadītājiem

Doktorātā tiek izsniegtas medicīniskās izziņas transporta līdzekļu vadītājiem atbilstoši:

Ministru kabineta noteikumi Nr.940
Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 19.§)
“Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”.

Līdz jāņem:

  1. pase vai autovadītāja apliecība
  2. 50 EUR

Doktorātā ir sava narkoloģiski un psihiski slimo pacientu datu bāze. ĪPAŠOS gadījumos tiek pieprasīta papildinformācija no citiem speciālistiem.

Medicīniskā izziņa uzreiz tiek ievadīta CSDD datu bāzē.

Pirmstermiņa veselības pārbaudes

Doktorātā tiek veiktas pirmstermiņa veselības pārbaudes atbilstoši:

Ministru kabineta noteikumi Nr.940
Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 19.§)
“Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”

Līdz jāņem:

  1. pase
  2. izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ko izsniedz ģimenes ārsts, norādot ar kādām slimībām pacients slimojis
  3. “Lēmums par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi” 4.pielikums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.940, ko izsniegusi CP vai tiesas spriedums par šo konkrēto gadījumu
  4. 95 EUR

Doktorātā ir sava narkoloģiski un psihiski slimo pacientu datu bāze. ĪPAŠOS gadījumos tiek pieprasīta papildinformācija no citiem speciālistiem.

Medicīniskā izziņa tiek ievadīta CSDD datu bāzē.

Veselības pārbaudes personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem

Doktorātā tiek veiktas veselības pārbaudes personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem atbilstoši:

Ministru kabineta noteikumi Nr.418
Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 21.§)
“Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem”.

Līdz jāņem:

  1. pase vai autovadītāja apliecība
  2. 50 EUR

Doktorātā ir sava narkoloģiski un psihiski slimo pacientu datu bāze. ĪPAŠOS gadījumos tiek pieprasīta papildinformācija no citiem speciālistiem.

Medicīniskā izziņa uzreiz tiek ievadīta Iekšlietu Ministrijas datu bāzē.