Search
Close this search box.

MŪSU PAKALPOJUMI

Autovadītāja pirmstermiņa izziņas

Pirmstermiņa veselības pārbaudes 95,00€

Doktorātā tiek veiktas pirmstermiņa veselības pārbaudes atbilstoši:

Ministru kabineta noteikumi Nr.940
Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 19.§)
“Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”

Līdz jāņem:

  1. pase
  2. izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ko izsniedz ģimenes ārsts, norādot ar kādām slimībām pacients slimojis
  3. “Lēmums par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi” 4.pielikums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.940, ko izsniegusi CP vai tiesas spriedums par šo konkrēto gadījumu
  4. 95 EUR

Doktorātā ir sava narkoloģiski un psihiski slimo pacientu datu bāze. ĪPAŠOS gadījumos tiek pieprasīta papildinformācija no citiem speciālistiem.

Medicīniskā izziņa tiek ievadīta CSDD datu bāzē.