Search
Close this search box.

Pakalpojumi

Narkologu un psihiatra atzinumi

Autovadītāja medicīniskās izziņas

Ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanas medicīniskā komisija

Autovadītāja pirmstermiņa izziņas

Narkologu konsultācijas

Arodslimību ārstu konsultācija

Ultrasonoskopija USG

Triecienviļņu terapija

Obligātās veselības pārbaudes

Medicīniskās komisijas un izziņas